Samenwerking & vertrouwen
voor het gezamenlijk belang

De opzet van het Model Integrale Samenwerking in de Kop van Noord-Holland (MIS-K), is dat de school, het wijkteam (dit is de verzamelnaam voor het lokaal- en sociaal team) en het samenwerkingsverband (SWV) PO en VO met ouders en jeugdige (kind, jongere of leerling) samenwerken rond ondersteuningsvragen. We praten hierbij met elkaar en niet over elkaar. Alle betrokkenen werken hierbij proactief en laagdrempelig; we bespreken situaties, vragen en ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar door.